logo

BIOENERGO-KOMPLEX

... zelená energie pro Váš život

Nosnou myšlenkou projektu bylo spojení technologií lisování olejnatých semen a provozování tepelné elektrárny. Spojení technologií umožňuje upotřebení výlisků jako paliva v tepelné elektrárně. Strategickým pojetím je projekt zaměřen na významnou oblast trvalého využití obnovitelných zdrojů energie. Řeší kompletní využití rostliny k potravinářským a energetickým účelům. Projekt spadá do oblasti rozvojových programů EU i ČR. Využívá tak ojedinělé tržní příležitosti podporované legislativou státu (pěstování technických plodin, podpora energie vyráběné z čisté biomasy). Projekt BIOENERGO-KOMPLEX,s.r.o. je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

,....